You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1000 lines
20 KiB

13-14 f: ffffffffnfffvv
10-12 w: kwtzpnzspwwwdz
2-3 n: nnjn
2-3 h: hhhh
2-11 c: crccccccccsccc
1-6 b: lcpcbcr
16-20 q: qsqqqqqqqjqqqvqqqqqh
4-5 m: mmfmm
10-13 h: hhhhhhchhkhhphh
10-14 x: xxvxxxxxxvxxxwx
2-7 v: tvvgvrvvv
8-11 j: jjjjrjwljjzjkmc
2-5 t: xtpftb
4-6 m: mmmlmpm
9-14 h: hhhhhhhhhhhhhchh
10-11 x: xxxxxxxxxxx
14-15 z: zzzzzzpzzzzzzzkz
5-6 m: mwjmmw
2-4 r: rrrr
7-11 v: vvkwlmvkvkmbwvvvv
16-17 j: jjjjjjjjjjjjjjjhj
6-12 v: vjvvddtdpvvvldvqvdhv
3-16 z: rktsvbkctznjkjzz
5-6 r: hrrrrr
1-3 d: ddxddd
19-20 s: sssssjssssssssssssss
17-20 b: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
2-4 m: mslm
2-5 b: bbbbbl
3-4 j: ljjj
2-4 h: nlhbh
4-5 z: zsmwfz
4-5 j: jjzqj
9-10 r: rrrrrrrrrj
7-18 l: lljlgpmlltlzjltplln
1-6 l: zbmljsljdszwl
3-6 h: hhfhhqhhh
10-14 d: vmddcdhsdzkxdddddddd
6-7 s: psssssms
1-10 j: cndjjjjjjjjjjj
4-14 x: xxxdxxxxxxxxxxc
6-7 f: fwfffsff
2-11 v: dmmvlvsvvbbr
7-8 l: dlcllllllll
4-5 m: mmmmc
4-10 m: zmmmlmnmrj
5-6 s: ssshdsvbsk
1-3 p: pppfps
5-6 t: tttttt
6-15 z: zzzzzzzzzzzzzzzzz
7-12 m: bgshdmmkmmmmmfnmmm
10-11 l: gclgllsllll
3-4 d: dpdd
2-9 n: kgngnrcxd
8-10 n: knnsqnnnnrn
8-18 f: qhwqbwnfppkffwhjjxf
2-4 j: zwksc
3-11 s: nkszjxwhcms
8-11 b: tbbbbbbwbmbjk
7-8 z: kvxfrzzzz
2-5 g: hhwgv
1-5 s: lmkxjbbsmnq
2-7 p: spgxbpp
2-8 z: xqzpztbvk
4-7 r: wrtcfqrqcrlr
2-4 g: gzgggg
13-15 q: qqqqnrqqqbgqnqt
7-12 h: dhxhbcqhhhhd
7-8 l: llllflll
5-6 d: ddbdfddwmndc
3-10 j: jjjjjjcjjjj
16-17 x: jhmqjpbpxsttjpcxrz
7-14 j: jqjjjgjhjjmjjfjj
5-7 l: zllllll
9-13 d: dddddddxrdcsjdngbtd
13-14 k: kdwkhqkkkkkknkk
5-12 c: zcxwcbwfclccm
14-16 x: xxfxxxhxxxxmdxxxxx
10-11 x: xxxvxxxxxqxxxxxhx
6-11 d: ddddddddddtddd
1-3 j: bjbcj
8-10 p: pppptppzpp
3-7 z: zwldzgvztmbwwqwb
4-5 h: hhhrm
4-7 v: vvrvjvsz
2-4 w: prsdkgxw
1-4 q: fqqvqqqnm
5-6 k: kzjbpkkkzzktkc
12-15 s: ssvssssnsssdssgss
3-10 w: wwfcwcwwwrjww
6-7 t: thftndnvtztztb
1-6 w: qgzppbcdjbpwmsj
3-16 c: nccccfccrrcqhwcjck
7-10 b: bfscxbdbnb
4-14 x: xxrxsgxxwxptxxxdxdx
1-4 c: jccb
16-17 p: ppkppppppppppppwk
2-10 z: wqtzzbhzkv
9-10 b: bcbbqwcbbdvbzbfbsj
6-11 s: ssssswsssssg
3-7 c: wdcxzgtcrswqj
4-10 c: xszcrmcsxccbwccxwv
6-9 f: pffffffff
7-8 k: wkhkhdkkkkkkrbkk
3-4 q: cqqbqpg
3-15 s: sswvssssswssssh
19-20 k: kkkkkkkkkkkkkkdkkkkx
11-14 d: dddddddddddddnd
3-4 l: llll
3-4 t: bvtvtrr
13-16 b: bbbbbbbbbbbbbbbb
16-20 b: bbbbbbbbbbbbbbbkbbbw
10-11 v: vhvvvvvvvnvv
1-6 v: xsvmvvxvkvv
4-7 t: vttltqg
16-20 b: bbbbgsjbxkbbbbbbrbqb
15-17 c: ccccccchcccccxphcc
1-3 w: cmwbtnzwwlhr
2-16 j: njmqdfdsmrsptrjz
12-13 r: rrrrcrrrrrrdhr
11-14 j: jgjjjjjjjjtpjh
4-5 w: wwstw
5-6 w: mwrgwwmdwhzk
4-7 b: bbdlbbbbc
1-16 b: xbbhfbhbbbdbbdbbbbb
11-14 h: hhjhjhhhhhhzhh
2-3 t: jrtrt
5-6 w: pdwwww
5-16 m: mmhrmsvmxmvjdltm
15-17 b: rbdbbbbtbfbbxbbbbbbb
4-6 t: lzjtttqdpthkzrt
3-4 x: xcxxxxxxxxxx
15-16 z: zzzzzzzzzzzkzrcljz
15-20 b: bbbbbpbbmbbbbbbbbbbb
15-17 z: zzzzzzzzzzzzzcqnzzr
3-13 t: tntttttttttttt
6-10 s: jssmqsslsssddtg
9-10 p: ppppppppjp
9-14 d: sdxnfmpzlgvdcs
5-6 c: cccscvcc
2-4 r: rrrr
11-14 v: vvcvvmvvvpvvvjv
2-6 h: znfjphzqzdczp
5-12 j: msdjjbjbgjjjbl
4-7 h: hhhthkhhh
5-6 q: qqqqqc
18-20 q: pttqsnjcfchtfnqbjlqf
11-12 x: xxxxxxxxxxxq
5-6 j: xqbwjjcxjjljgj
7-14 g: pdkdbzgzjvdvwggpnnt
2-17 j: zhklmfrwspkgqbxjjdp
5-17 b: bbbnbkbbbgbbxvzxhb
6-8 b: bwhbbbbb
6-16 q: lgxlqsqqwwmqrqqfgp
16-20 j: jjjkjjjjjvjjjjjjwjjb
1-2 g: vggg
3-7 v: fvsvvxfvvv
5-8 q: vdqqqqqqcrqqxq
11-16 w: wwwwwwwwwwbwwwwnwww
5-7 s: swwzsss
3-6 d: hqwqcvdnqvh
2-7 h: hsqhthghhhh
4-9 d: dddtddddddd
8-9 d: ddddddddd
2-4 q: qqqsq
4-6 t: ttnlqt
4-6 s: sssszscs
2-7 l: ssfllslplqll
1-3 m: vmmlm
6-13 q: qtqqqrqqqqqqqqqq
2-10 d: zbldzlzssd
4-5 n: nnndq
8-18 b: wbbdgkvgscbdgqvxdj
5-6 r: srrtrrrrr
6-8 m: mmmmwbpm
11-14 h: hhhhhhhthhhhhm
2-4 p: pvpxpp
5-6 g: ggvgng
4-5 x: xxxtp
3-10 v: vbvvzvhvvvvmvbcvvwrv
11-13 d: ddddddddddxdldd
4-5 g: gggggggggggngfggg
7-8 j: jpjjjjhw
2-6 m: jmfrmmhhsgbmmm
6-10 v: vrvvvbvvvsv
8-15 c: cctrcccpccccgcc
14-16 d: ddddxdsdzwdddwdsddh
5-6 m: mmnmmb
2-6 d: dtwlswdnlkn
12-13 x: vldxvmxcnndzx
4-6 k: kkkxkm
1-4 p: pppp
11-16 b: bbbbbbbbbhdbxpbbbpb
1-5 j: jjjjjj
6-8 q: zqwdqszvqwqbrmhfqqm
2-5 q: nqqczhb
12-17 v: vvvvvvvvvvvtvvvvpv
1-3 w: wwlww
9-11 n: nbndcjnzntnvjnk
3-4 q: qqcr
15-17 p: plppppppppbppppplpp
1-2 c: cvdlsccrccldccvfcc
4-5 p: bpppcp
19-20 d: dddddddddsdddddddddd
2-4 t: bwbtmjbgkdlpjkrxt
2-5 l: llxdblrcvnpclt
11-13 b: bpbbbbbmbbbpbtcbbbzm
6-7 p: ppppppp
5-18 m: mqmmqpmmmmmwmpmzchms
3-6 g: ggggmggkgg
11-18 z: wjwlzzptzzzwbmzzgz
5-7 b: bbcxbfbwbbcn
4-5 p: szppp
2-12 b: bbbbbbbbbbbmbb
6-10 m: jmmmmwmtmfcwwxm
4-5 m: mrqzmmmptfkmch
13-15 q: qqqqqqlqqqqqqqqd
1-5 b: kbbbnb
4-5 t: qdtttszwwppbtllp
12-14 c: cccccccccccccm
4-5 g: gggdhg
1-4 b: wbtbb
3-6 d: ddrdgbdvdv
14-15 x: xxxxxxxgxxxxxvdx
13-18 l: lllllllllllllllllll
5-7 p: zjsxppv
4-13 v: vvvpvvvvvvvvf
17-19 q: qqqqqpcqpqqgqqqqqqmq
1-5 r: rlmrrr
8-9 j: jjjjjjjjw
2-4 q: dswq
16-17 z: zzzzzzzzzzzzzzzzzz
4-7 h: hhhzhhw
11-12 l: lllllhhpllllqlllln
11-12 h: hhhhdhhhhhrhh
3-4 j: pkthmjsjqx
15-18 b: bbbbbgbbbbbbbbbbbh
4-5 j: lsxklmdwmhj
1-2 p: pptp
8-10 g: fgggzrnggg
3-7 k: njkdhpkpqtqxhqwkp
10-11 l: llllllllllz
12-14 q: qjqhkqmqqwqgqcg
1-3 m: mmmm
8-19 c: dwzvhvbcpdbhcnrlcncx
3-7 x: xtxjljw
6-18 t: pttgnchttttttttqtt
3-4 p: pppxpp
15-16 k: kkkkkkkkkkkkkkvr
2-3 x: dxxmx
12-20 m: mmmmmjmmcmdmmmmmcmmm
6-13 h: sthvjhlhfhxlhb
4-5 t: pbrlttgmmwztxtrt
3-7 p: dpptmppp
7-9 p: hpppppppp
3-4 q: qdgqqq
1-4 c: cffcrkpdczhbj
1-8 d: cqdwddlrddd
9-10 n: gnkmnxnzmn
3-4 k: kkxx
1-7 d: vnddddn
8-12 l: jllnlcllllllllvllb
1-4 n: nnnnnhnnnn
9-12 s: tssssszsssssbt
8-13 h: nhnhdtkjbsfvbsh
2-4 v: qmvs
3-6 c: chcxccch
1-5 d: ddddd
11-15 l: pklllvllwlmlcklllll
1-3 v: dvkbwsgjzqzzjmznd
5-6 j: zjjjjjs
1-4 f: vbffrwfr
3-5 x: xxxxxrfdxmnbkrjbdzcx
16-19 s: spsssbmrpbwrhqssgft
13-15 v: vvvrvvvvbvvvvvv
6-9 q: lqfqgcwtdqzgrqqp
3-5 w: fwpwx
7-8 h: hnhschhfphjzphwh
2-6 r: rrrrrrr
8-10 h: hhrhzhhttm
9-16 w: wwwwwwwwfwwwwwwh
2-3 n: zbnfnlpcnjqftpv
14-17 k: rqwlkzqczczrlktcl
6-7 f: ffffffff
3-6 k: nndkjtpjzpmkkr
12-17 p: gpppbpmjpptpfnzpb
16-17 n: nnnpnnlnnnnnnmnnnnnn
4-6 r: rrsrwr
4-7 x: cnljrzcj
7-8 s: srgtqlmc
8-10 n: nnnnnnnvnn
2-5 g: ggqggb
7-8 h: hhqhgpxb
4-12 b: bxbchbbbbbbbb
2-4 z: qfzng
6-13 m: pcmmwdkmzlstn
3-4 v: qvdc
2-10 t: tktttttttmt
9-15 t: tttttttttttpttw
8-13 p: pppjpppkppdlv
6-9 g: gggggngqg
2-9 k: lzvkqkkkkk
8-12 h: ldpnjvchhshx
5-14 c: cccccvrccccdbccchjc
14-19 k: kkjksgrrkklhkkkkkkt
5-15 r: hrrrrrwmrlrgrlz
7-17 g: hbjtgsxbgrgggcjlk
4-6 q: lqcbqvzqrqzqxqnqd
5-8 x: xkdxsxxf
12-16 m: vxlfjgzgqhxmlvmmqmm
2-13 c: vccvjvqrgrsrqv
4-6 l: ltlrlpvnl
12-16 p: ppptdppppppcfppzpgsm
18-19 q: qfqpvwpwjqvlnrmvsqq
5-6 m: mmmmmh
6-7 m: mmmmsls
3-4 p: pvcg
6-7 h: hhhhhhj
1-4 g: gkggc
3-10 n: sqsndtgnjbnljnn
5-11 h: tcmlhlnbfnhgt
9-10 t: ttttttttxl
6-8 x: mxvxxxxhxxccbx
9-16 g: rgggthgxggdggjgg
7-20 w: wwnwwhvmtwnvwwpzdxvt
13-14 t: tttmttlttgttlptt
5-6 f: ffffpg
5-7 z: qzzzzzqzz
1-3 b: bfbfdhkwdzttcldtr
5-8 n: nnnnrnnqnnnn
7-18 m: hgnrbdmvmzqmhnhhpww
2-6 h: rjghpwxhn
5-10 m: bjqjmmnbvmlxpvvdds
3-4 v: hvjttv
4-8 n: nnpnnnnnn
1-10 g: gzxghcgkggggtxg
4-6 b: pbgblbbb
4-7 c: ccccccmc
2-4 g: ggwgtzvxqhjqphfg
3-5 t: htdtt
8-9 t: tttttptttttt
4-5 v: dvvvd
6-12 p: skzhnpblmpppcptfpll
15-16 l: llllllllllllllvp
6-11 b: mbbbbjxbbmbbf
2-4 t: mtqwtnt
2-4 h: wfhkh
5-6 w: wwwlwwwkw
7-8 k: kskkkktz
5-6 g: rggqcv
2-4 z: krmw
2-4 q: qqwqlrqcbxlxbpqg
14-18 m: mmzmmmmnmmmmmtmmmm
1-5 p: pqwfpnp
3-7 w: dwwxdwgwwksm
8-11 g: bkmcfcddjvw
7-9 s: srsszspss
3-4 r: rjrsz
12-14 k: kkkkkkkkkkkgkl
13-14 f: fffffffffffffh
7-9 r: qgxpglrlr
4-6 l: xflkll
2-9 d: gdddddddrqdddd
2-3 k: zskkzq
3-4 z: jzrtwgmtl
3-4 b: bnnbbx
1-9 r: rhmrwwrfmsb
7-10 b: btbbbbbbjbbb
7-8 t: lmttpttq
1-4 s: rcls
11-12 k: kkkkklkkkskq
14-15 p: ppppppppppppppp
3-7 l: dcslvkjgjcdk
1-6 l: hllhllpl
6-9 z: zdlqztzzkzz
10-11 r: rrfrrrrrrrqjpkkrmrrh
4-5 v: bvpqvvkvrxnvzmghbhmx
10-11 v: vvvvvjvvfcvvcvpj
10-11 j: jjjsfhdmjtcvbzj
4-5 z: zzzzzz
14-15 l: lllllllllzlllkcnl
3-8 c: dchcjjrccvm
12-14 b: vrwbfbqbbbbkbhgqjjh
8-9 g: stggqgctgpgggctt
15-17 p: pppppppppppkppqpp
7-8 q: qqqjvqhmqq
3-4 x: xxxxx
7-8 g: ffbgglgzpjgqvnglpsgh
14-16 r: rrdrrrrrrrrrrgrrrd
10-13 l: lllllllllllll
6-14 q: qfqzqnqqmhqqsp
2-3 q: qqqqq
17-18 f: ffffffqfffffffffftf
11-13 h: hhhhhhhhhhmhz
3-10 c: cccmcccccfzc
8-12 v: vvvvvvvvvvvvrfwrvv
3-4 v: vrnx
1-12 v: gfvsvkvvvzvcvsv
9-10 b: lbtgbbpcfbgb
6-8 f: fgnffkfshhfbfc
8-10 w: wwwwwwwwgpltzwzk
7-12 b: btbbjbhbbpbbqsbbbvp
11-12 r: vfcvrrrzrhvc
19-20 g: gggggggggggggbggggjh
11-14 s: sfsvsfsswsssscxssm
4-6 c: lcclcc
7-8 g: gggggggr
10-14 g: gdcpmgxlgggggtgbgg
2-3 b: bktb
9-13 k: krkkkgkkkkvkkk
2-12 f: bwtgngzflzcfchx
2-4 m: mmmmmmm
10-12 b: bbbbbbbxbbblcbpb
3-4 c: ccct
6-8 r: kgqvrrrjn
10-12 f: ffffffwfffff
6-7 c: ckcjcjccc
10-12 l: lllltllllllxll
3-6 q: qqgqqlxqqq
4-5 b: nbbbbb
7-11 r: rrrrrrrrrrrrrrr
10-11 s: sssssssssss
1-6 w: wwwwwwwlww
5-7 l: lrlmlll
8-12 c: fbcmjxccqcwc
9-10 b: ljmbxwbbbbbhbbb
2-4 h: shwgvlw
15-17 t: ttptttttktttkttttt
2-5 d: dddgdd
2-14 x: xbbtnzdvbszrlxl
8-10 c: cccccccbcx
10-12 k: kkkkkkkkmkkc
7-17 r: rzbcshqhmrzrktzdr
5-16 k: kvkkdkkkkkkkkkklk
1-7 p: hkplfbjdhsh
1-6 z: pnzzzz
12-18 m: mmmjmxmmmmmmmmmmcd
5-7 k: kskkdbsk
9-10 b: bbbbgbbbbw
4-6 c: cccccjs
19-20 w: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwf
7-11 j: drzjhxkjjjkwr
10-15 c: cccfckccccdccxc
1-3 d: ddddc
13-14 j: jbjjknjjjjjjjjjjjzzc
1-4 m: mzmftx
1-4 t: rttt
12-17 t: tltqttzttttjwcttrwtt
6-10 m: rmfmrnmmmdmqp
6-15 p: jpfpppwppppppznpppp
4-8 p: mppxctpb
2-4 z: gwzzrn
3-4 p: ppfpp
3-4 b: bbbh
11-17 l: llllllllllllllllhll
4-6 m: mmmmmmm
4-6 c: ccccjx
11-14 g: gggggggggggggg
3-4 l: llflq
9-13 p: pspvvcpkpcpzpfpk
1-4 n: nhwn
6-10 j: jjjjjjjjmjj
9-12 p: ppgpwxpplgppzpppwpp
10-14 h: hhhhhhfhhhhhmxh
8-10 l: llllllmcwfl
7-8 h: hhjhhhps
8-11 v: grvvvgbvxvvlhvvbdvr
5-6 m: fmjjbmp
1-2 x: xxhd
11-15 n: nnnnnnnnnncnnnm
1-8 g: jgggbggd
13-15 l: lshllllllllllll
5-12 r: crrsrrrrprtrr
10-16 k: hkkkkkkjkgtkkkkkq
5-16 j: prxjxjjdxzjjvjjwfj
7-8 k: pdkkkkkzkzw
3-4 s: sstg
1-5 x: vxxxb
10-16 s: tqmzsfksjzfmlqzsdb
2-5 r: rcrxjr
10-15 v: jcbvvvhvvvkwrgvvvvv
4-6 n: nnxnnpnn
13-18 l: llllllllllllbllllgl
9-11 g: vwqgnrzlclgqtp
2-3 f: fpms
3-5 l: llllllll
7-12 x: xcvxzxxhxxxxxxxxqxxv
6-10 b: fcfpwbmbhbpbbqkkbxb
8-11 z: nrnzzqzzzzck
8-9 g: nggdfgdgggfggg
2-6 d: sdztkkfvpkddggdxd
10-14 g: nhdstmlfxcggcs
10-11 g: ggzfglgggmcxgjh
3-13 x: cxjxxxxxxgxvj
9-10 h: smlxphtmkhf
7-8 v: rhdvgcvrdvvvvvxwvssh
7-14 n: nnnnnnncnnnvnn
3-6 z: zzzgznzz
6-10 l: llwmgllljllll
4-5 v: vwvvpvw
7-8 m: mmmmqvmqmv
13-14 z: zzzzzzzzzzhzrcz
3-8 h: bdmhcxpgbpjvwfmh
3-5 h: nhhjk
11-19 b: zrrmrqbfvwbnmvkvbzbv
3-8 c: ztwqhccmwzvcbxjjrc
4-9 h: hhhhhhhhh
2-15 d: lddzlxhkscrmfbd
3-9 s: kpscwnwzj
10-11 w: zwwlwxwwwwwwww
4-5 v: dpvjr
1-3 d: ddtd
3-6 x: xxdfxxxrbdh
3-6 g: dghwgxg
8-10 z: zzzzzzzpzz
13-15 p: pjpxpppppdcpphlppjp
6-16 j: jjjjjljnjjjjjqjjjwx
11-17 f: fffffffffflfpfffxff
8-10 j: jjjjjjlwjkjrdjjjj
8-9 w: wwwwfwwdkww
4-9 x: qpxbhxwxxkx
5-7 w: wwwwbwl
1-6 m: mmfrmmmm
8-9 l: lllllvlsl
3-4 d: dddd
6-8 c: cqcptcfcgcrzbjcccp
10-11 k: dccpkmkkgkkdzkkkkkk
3-4 j: jjjr
3-9 h: hzhwhchzhjg
7-8 g: bxgnvvzfsbggdgg
2-17 f: ffffffffffffffffffff
7-13 g: ljggdgztggvgtggg
9-13 x: rxlxrxxnwqxpcdxq
10-11 j: jjctjjjjjfjj
8-16 k: zpzskgkkkvsbxhsk
4-5 l: llljl
2-6 b: bbbbbb
1-3 w: swww
6-8 r: rrrrrbrbrr
8-9 t: tttttttth
3-5 s: sssss
3-14 q: qqxqqqqbblqqcqmqsq
7-8 v: dmfvccvvvbvmwjvvvqfv
5-7 v: qvvvvvvvv
4-9 c: cgcgvncctwrtv
3-5 p: ppnpppp
13-15 h: hhhhhhhhhhhhhhhhnhhh
5-8 r: rrrvpgrdbhrc
2-9 q: szlqwzwhqxbxkr
5-6 c: cwrmhxcpxchzccb
4-6 z: zzjczz
12-14 p: pwqkbphzplxhnpm
8-13 t: tkkzjttrstbtwttd
15-16 m: mmpqmxbxdzmqmmmb
4-6 c: ctcpczdd
2-3 j: fdjjj
15-19 k: kkkkkkkkkkkkkkpkkkwk
2-3 c: cccc
1-2 w: wwfqwwgpmv
2-3 h: wfzmhm
3-10 s: wbsbvhfxjgxfqstwqn
15-16 r: sxrzvkqpqmgzgtrr
3-5 m: fmmtmqjxzss
12-13 k: ddsnpkfvknhwq
5-11 z: lzwvzhtzzzz
12-13 t: tttttttttbdgtft
14-19 g: gggggggggggggggglgnv
3-4 r: rrrr
3-7 h: xchhnhh
10-11 n: ndnjnnhnnnk
5-7 l: llllhll
3-5 p: ppppb
11-12 s: rrsjzvswsdtxssv
2-10 z: ztxzzzzzztzp
16-17 m: mmmpmmmmmmmmmmmmmmq
1-6 b: wkbfntzw
10-14 n: nnnngrnnnnnnnnnn
1-3 b: pbdfsbbp
6-13 n: brnwnhnnsnnrwncnmz
2-11 f: mlhpdjflklzmhxt
1-2 f: shzsffl
8-16 k: kkkkkfkxfwnslkkm
13-14 b: bbbbbbbbbbkbqbb
2-7 x: zdxxxxxx
6-10 h: hhthmpvhnlk
6-7 p: tppfpqpcppppxpmpcpp
3-5 m: grmkm
5-11 w: vcwbwwwbwwswnrdwfwx
1-6 s: sssrssssx
13-14 j: jjjjjjjjjjjjgj
14-19 q: sbqqzqnqnlzdrlqqqtkl
3-4 t: btdttvzrvnjst
1-7 s: ssbsssmhssssdsc
3-4 z: vcdzj
6-13 v: vvvvvvvvvvvvvv
2-7 t: ttttgpthqhmth
5-9 z: zzzzwzzzl
10-15 w: wwwwckbzwwwwkwwlrwb
2-7 r: wjrbdzrjxrstrc
1-8 z: dpzzzvcsx
4-6 c: nccxccvcccczcccdc
1-10 c: cccccccccc
3-7 d: zdmdpdntdpzncdbff
5-9 x: xvlvxldrxxmbdcdxxxz
6-7 p: ppplppjcwcpp
2-7 d: pwnhpdd
2-3 q: hqqsdqxs
6-9 t: smttzjmktq
7-9 t: ttttttttp
4-19 w: wwwrwwwwwwwkwwwwwwnw
17-20 s: cssvssssssssssssssss
10-11 s: srssssssssss
5-6 f: ffcfjt
3-4 d: ddgdddddddd
2-15 s: sssssssssssstsssssss
2-4 c: kmccnnt
2-3 f: ffff
10-14 s: vspjssnsssssshvsq
9-10 k: skkkkkkfxkkwk
3-5 g: mgnggjpgspcf
4-15 z: zzzdzzzzzzzzzzzz
3-4 c: cgcc
6-7 s: sssssjs
2-4 z: ztzz
17-18 w: wbqwwnwwwmwvwwhgdnl
13-15 d: dwddddddddddwdddd
4-7 g: gzghgcnq
3-9 n: snnnnnmll
2-7 j: sjhtsxj
2-6 h: khvzdhhr
2-10 t: tttttttttttttttt
4-6 x: xxglxwjrx
3-4 r: rjrc
5-13 b: bbbbbbbdbbbbbb
3-4 q: qqrhqq
8-12 g: ggggkggdgggbg
3-12 j: jjjjjjjjjjjjjj
1-5 c: cbcch
10-11 r: rrnrvrrrrzn
4-16 j: jjjpjjjjhjjjjjrjjjv
8-9 f: fffffzdsvfccfr
14-16 f: ffzfjfftfffffffffff
2-8 n: ngnnnnntnnnnr
6-11 n: nchnnvnnnndn
4-5 w: sfwvm
6-14 s: ssssssvsspssqhsss
3-4 m: sjjb
2-4 d: dnkjd
3-9 s: twsgkmqstq
6-14 f: ffffffffffhfff
10-15 w: wmwlwwwwfgwwjrzwwwww
3-11 f: fffffkxfffffmfff
1-2 l: jlrpl
3-14 p: pbnpkbppxhppmpp
1-14 v: bvvvtvvvvbvvvh
3-4 s: zssvs
3-4 l: llljrlk
8-12 f: ffcfffczlffff
3-13 m: xsmgpvzsrrwmxtbktsrj
5-7 j: qxvjjlqjjjjj
3-4 r: rbdwg
13-14 d: dddddddddddddg
10-12 f: lqvhjnkfrfffv
6-7 n: njnnnhz
11-13 v: vvvvvvvvvvvvs
12-13 v: nvvsfvvvvvnvdvjxvvv
2-19 s: slsssssbsskspssssts
9-11 n: nnnnnnnnnnm
4-5 j: mhngjjrhjcjkjw
12-18 p: pnfwppppprsqrppltppp
9-13 s: wsssfsjsssfssss
6-8 b: bbbbbzbj
9-12 c: lcccccrccctv
7-11 w: wbdwwqwwkbwws
6-19 c: cccrmldccfhtvclcccc
9-14 h: bhhhhdhjkhhhhm
7-15 g: gkgggggvcgggghgggz
4-8 k: kknklwkkkg
10-13 c: ccccccxcccccccc
10-14 c: ccbcfcccptcczbcc
8-9 s: scsssssss
1-7 v: bvvvvvvvk
4-8 s: dspsskkstklsz
9-10 b: blbkkzbvvpbhbbbb
1-2 m: qgntnbccqm
7-14 w: wwwwlftgspwmwr
4-13 n: tnxmnnwwnnlnnnnz
3-5 c: cwzbs
3-6 d: dddddl
6-8 s: qsfssrnsst
1-2 l: llxcx
9-11 g: zhzkcbglvgw
5-11 f: lfzgtbcmzzw
6-19 m: gcbgjbqrdkswqhmxjct
1-3 z: dzzz
9-13 t: wttftcddttmtttgttnvt
14-15 z: zzzzgtzzwzzzzzzzzz
1-11 q: qqqqqqqqqqqq
4-5 j: rxjjjxjwjjj
3-5 v: gqjhjvlvlbmkgssd
16-17 q: qgcbftwncjhdzwqmw
1-3 g: tjftgp
11-16 l: rlllllllllgglllm
4-6 z: zprzvrfbpblf
7-11 j: jjjjjjjjhpjmjj
3-4 l: ltlrblllwljljlc
8-11 k: kkvkkkkkbqkskrkkd
5-10 r: hjrcrrrdvtrkrvrxrr
5-6 x: xxxxpx
13-16 g: gmggggggcggpwgghgt
3-4 h: hzzp
13-15 h: hhwhhghhhhhhhhh
3-5 t: mlftttt
8-13 c: cccccvcdccccfcccccc
1-6 k: kczzpq
8-14 t: rtcttttgtttttgtttz
6-7 l: lhsvlll
1-2 x: cxlr
8-10 t: rtbtttttsblttttb
11-14 z: zzzzzzzzzzdzzzz
2-3 t: ltttbthjdxwbxrv
5-6 x: xxxxxxxkx
8-12 f: fffffpffwfng
5-6 x: xxxxflxxxxx
5-7 d: ddddvvk
4-8 j: ttjjjjhj
2-5 p: rtrmpksjdvpplmrkl
9-11 s: ssshsskssssssr
5-8 j: wjnjjvjjfjjhf
4-6 q: qlpcjqqqq
13-14 m: zctdnmkjstxbmmfqtns
4-11 n: nqntnngnvmnknrnwnnl
3-5 d: ddfvdnkd
9-14 j: wsznlrpljmjwjjjkmtk
2-6 w: wlwwwww
9-12 j: jjzjxjjjjhjp
10-13 v: zvvvvvvvvfvwlvvvv
3-18 x: dzxcqgwxpwxvpmcxxdxx
2-3 w: wsgwwd
3-20 n: nrnfxnnnnlnnnnnfnrhp
3-8 f: fmvjwsffvxjfnlw
5-6 l: llllcs
3-5 b: bbbbbbc
2-7 l: rlwkflnsm
4-18 m: dqskhdqgmrpbgtmdnp
4-6 r: grpxzr
5-7 m: mmmmmmjmm
7-8 b: bbkkbbkbb
1-4 r: rwrtr
5-6 g: gggcggg
4-6 l: qlcbwrsf
16-18 t: tttmtttltvtttttxtrtt
3-4 z: zzzz
6-10 g: gggggtgggg
12-15 f: tffffffffqrffvvftffh
10-16 w: wwgwwpwhqdwhwpbw
5-7 m: mpmmmmm
3-5 b: bbxtbbb
5-10 x: xxxxbxxxkjkx
10-12 b: bjbldbbbwbxg
3-4 g: gnggqgg
2-4 s: sstst
6-10 j: jjjjfvjjjj
16-20 r: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
4-12 b: bbbxbbbbbbbbbbbbb
3-4 k: kkpk
4-7 s: ssssqsh
10-13 b: vbzbbbbnblbbb
12-14 f: rgqffrfsvftwff
2-4 x: bfxvhmsxnqxz
10-12 c: ccccccccccbcc
1-4 l: llxbmjpll
9-14 f: ffhfmpfffffzfgcg
3-4 n: ndfm
1-6 k: lkmdzgfbkfktkkvkw
12-13 q: qtkqqgqbqtqgvqqqzq
7-9 d: ddddddhddsd
4-11 j: kdqjjjjjjxg
4-6 k: kkkgkm
6-12 n: nnnnndtnnnnnnv
2-6 c: dccccdc
10-11 v: vvvlvvvvvvb
7-10 w: wwwwwcwtzwkpvjqwsb
1-5 x: xxxxxxx
5-8 g: dhggzggsggggglgggg
8-9 t: dttttttdtfnt
11-17 g: cqgglgtwgggcbwjvwg
1-2 t: ttttt
16-17 j: jjjjjjjjjjjjjjjjjj
4-7 k: lkdkhkkkfk
15-17 z: zzzzszzzzzzzzzwzlz
3-13 w: wwswwwwwwwwwfwww
5-12 h: mstzhsghhhhnzmdrh
10-12 h: hhhhhhfhhphhbhhk
3-4 j: jjsd
11-12 k: kkkkkkmkkmfd
19-20 d: ddddhdddddddddddddxj
7-8 g: gggjggrg
4-5 m: mdzmv
3-4 w: wwww
7-8 b: bdbwbbbbb
2-12 q: dxqqqqqjqqqlqq
3-6 w: wwwwxwh
9-11 s: smhnkssssssstxj
5-6 n: nnpnkj
7-8 s: qsgdxkjs
9-14 m: mmmmmmmmsmmmmv
1-3 v: vvcvv
2-5 x: kzxgjttwxspclfx
5-8 c: ccctpcckz
5-6 h: hhhchthqxchh
3-7 t: hnrcqdtttmtxtnmhcf
2-4 v: vvlz
4-5 k: kbgkl
9-12 x: mhzpjqtxqnfrcnwhk
7-11 z: slztclzvxbzmz
13-14 l: ldllllllllllkcl
1-2 l: fslcthfv
12-16 b: bxbkbbbbbbbbbbbb
1-4 r: rrmr
8-11 d: dddfdpdddtdd
17-20 n: nnnsngnbnnnnnnnncnnn
1-16 x: xxxxxxxxxxxxxxxxx
2-4 z: zqzv
1-4 m: fnwm
2-3 j: jqvd
10-12 h: ghhhhhjhhchg
14-15 v: vvtvvvvvvvvvvvv
4-6 f: ffffff
8-20 g: tgghjfglrzggggcxhcgg
9-11 p: pvpmzppppkpk
5-18 x: xxxxnxxxxxxxxxxxwlzx
10-11 m: mgdmrfchqwmfmrlnq
7-8 g: gggggzxs
4-6 n: vjnchzknzbvnvn
17-18 p: pppppppppppkppppjp
6-8 d: dddddfddld
1-4 r: brrr
2-10 m: mzmmhqmmmmkmmwm
8-15 f: cfjwxkgmfkxdmwxf
3-8 c: djskjzcmwjcz
2-3 k: hkckkjbztrggrffvxwm
11-13 d: krddnddddrddgdddd
4-5 f: zjsndf
4-5 r: rrrgl
1-2 z: tsbn
1-11 s: sssdwtjssssskkszms
6-16 x: xfxxtxxxxxxdxzxmxx
5-13 m: mmmmmmmmmmmmmvm
2-4 z: zdzj
3-4 d: dddd
3-4 n: nnmnkv
14-16 d: dfddddddddddtddddqdd
5-7 n: jnnnnnnj
8-16 q: qqltjqqqqqqqsqqfq
10-14 s: sssxsmsssvqjssss
6-7 w: wwwwjwwxwd
2-5 m: mzqcndqmnmmgwmsspm
9-10 k: tkkkkrkkkhkk
3-5 r: rxrrrrr
7-11 c: glfcdqrcnfhc
8-9 r: rrrrrrrjd
7-8 d: ddddddlk
2-7 j: pjsmjjr
2-4 x: txxx
13-15 f: ddkhqfnbcmtwvbf
7-11 n: nnnnnnnnnnvn
7-9 m: jmmmlgmmthlrm
8-13 w: wwwwkwwgwwwwfrwww
2-6 d: drdrhn
8-10 k: lnkfrvgkzkchq
4-7 z: lxjzzzzhzprrzzzpcwj
1-2 s: lssc
2-3 n: jmkcngpn
3-9 x: xxmzxnxxxx
3-12 v: nqwshwqgfnwvwvnf
5-8 m: zmmmmmmmqlkprv
1-5 q: qpqrqwqsvpjqf
14-18 q: qqqqqqqtqqqcqqqqqq
13-16 v: vvvvhvvvvvvvrvxdv
2-6 r: rrlrrrk
6-8 r: hmsrxsrkprdrrrl
14-16 s: sssssslssgswssssss
3-11 t: ctttvsnfcstzktktb
1-11 c: gwfbddphwnqcmf
3-18 h: hhhhhhwhhhhhhhhhhs
7-9 c: cjjcrtpvctccfcc
6-14 f: fffffgfffffffff
8-15 z: zzzzzzzzzzzzzzdz
9-16 d: ddddbdddhddddqpd
1-2 q: qffc
3-5 l: grcsjln
12-13 q: qqqqqqqqqqqqq
4-5 q: qqqlk
1-3 w: wwwx
3-4 w: kwwf
5-15 m: pkwmgmmxspzxhmmrmp
5-18 t: ttfthsbwntpcnttmwtc
14-15 p: pjpjwppkpxpqkpf
1-3 n: nnnn
8-9 j: jjjjjjjbxj
4-6 w: gfhwfwwmfx
8-11 k: kkckkkknkkkk
13-14 m: mmmmmmmmmmmmsqmmm
2-4 s: tsrz
9-13 j: tjvjqpnjjjlkwjjljrj
3-4 f: xwfgf
2-7 h: rhxshbh
10-18 j: jjjjjjgbjjjjjjjjjjj
5-14 n: fnwnnnsnnnncnpnn
9-13 h: qhhlnhhhqhhhm
3-17 h: hhfgzkhhjhrbhwdcpbnh
2-4 c: qccrblqtcd
13-16 s: ssjssqssssqsxssw
10-15 n: nnnnnnnnnqnnnnf
2-3 m: nmtl
2-4 w: wqwdt
4-7 v: vvvvvvvvvvv
5-6 w: wbctwwwgj
4-6 q: qqqttqzzwsxp
2-7 r: rcrrrrrr
10-12 d: sdmddcfdddzvdddddq
1-15 f: ffffffffffffffffff
3-7 r: rrwddcjgr
2-11 t: tttttgttttttt
3-6 n: nhxgnqnnfs
1-3 t: pqtwt
8-17 r: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
3-16 t: tktnpjtcthrhtqltq
5-6 h: kcmkkqdrbhhxm
3-4 l: llll
1-14 g: gggdgrvjtqfgpk
5-8 p: ppppplwcpp
4-7 d: ddddtdmdd
1-7 q: qqvxrqq
8-10 v: pvvvgkqrvvgnvlvv
17-19 g: sdgghgnggggggfbmggp
6-8 x: rvjknxlx
13-14 r: rrrrrrrrrrrrrb
3-10 b: zbkmbbbbbb
4-6 d: kdtbdmkd
8-12 m: mmzmmmmmcxmmh
7-8 n: gspnbfnp
13-14 l: llllllllllllnf
4-5 b: rzbbbxblvbwbrbbbx
3-5 x: bxgrcxxrk
2-4 j: jjjh
11-13 r: rrrrrrrrrfrrrrrrr
4-7 q: mwqqfqqqnwqwq
2-3 g: sghvhggvv
4-5 k: kkkkk
11-12 s: ssssssskssgss
16-17 g: dcgqnwtptvvlfkdgg
4-5 v: vvvqc
2-6 s: xsksrmrrd
7-8 w: swwwwwfnww
5-6 m: hmgchm
6-8 m: mmmglzmmmhfnfqk
2-5 c: bnjknt
2-3 x: lxxj
1-4 g: gqgpzgtj
3-12 c: cngsrcvcjccxgcc
2-11 z: zpzzzzzzzzzzz
6-7 s: ctsxgslsjbstspgsl
1-2 v: vnqs
4-5 n: rnnwcnfl
14-17 v: kvvvvvvvkvvvvbnvw
5-6 h: hhhchhh
1-7 d: vmcdddj
14-16 n: snnnnnnnnnnmnnnhn
11-16 h: hhhhhhvhdhrhhghn
3-5 k: lckkknk
1-12 t: tcttbpgtdwdxwddrxv
1-13 x: jxxxxxxxxxxxfx
11-12 l: llllflllllll
11-14 p: qpphckzdppkjxz
3-16 d: nfngxfjxwdpjvjcds
4-5 b: xkbmb
11-12 s: sssssssssshs
15-17 t: tttttttttttwttttt
14-15 x: xxxxxxxxxxxcxxgm
3-5 t: wxlttc
10-11 x: xxxxxxxxxtk
9-12 h: hhhhhhhhdhhhh
5-20 d: smdvdkdbqbnsdssfhdnd
16-17 d: ddddddddddddddsvtddl
6-11 v: kvvvvvvmvvdv
2-5 r: nrrgr
1-4 b: bbbc
8-10 p: ppppptjpspkpppp
7-10 w: pjhswvhdjqx
11-13 c: cfcfccbcctgnccccvcc
8-14 t: tttttttttgtttttts
1-4 c: fcccc
4-6 v: tvfvvvqvlkrpxkvvhztr
3-6 v: vvdvvbv
13-15 p: pwppppppppppppp
1-2 v: pwbr
15-18 r: xrrrbrrrgrpbrprrqrqr
2-4 g: zgggp